เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Attachments:
Download this file (20220822-ohq-recuit-namelist01.pdf)กดเพื่อดาวน์โหลด[ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ประเภทนายทหารประทาวน การสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (2)]69 kB

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ประเภทนายทหารประทวน การสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย