เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 มกราคม 2564 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ รวมทั้งให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ แม้อาจจะมีความไม่สะดวกสบายอยู่บ้าง แต่สถานที่ที่ไ้ด้จัดเตรียมไว้ให้ นับว่ามีความปลอดภัยและสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆได้ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหาร และพลเรือนทุกภาคส่วนที่ได้บูรณาการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยขอให้เป็นกำลังหลักในการให้ความช่วยเหลือไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย