เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

17 กันยายน 2561  พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลตรี Giles  Hilln ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดสหราชอาณาจักร ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย 
 
การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ พลตรี Giles  Hilln ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองกองทัพซึ่งปัจจุบันได้มีพัฒนาการไปในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันหลายเรื่อง ได้แก่ ด้านการศึกษา การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการฝึก โดยเฉพาะการฝึกผสม Panther Gold ซึ่งเป็นการฝึกผสมระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหราชอาณาจักร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการทางทหารในระดับยุทธการและยุทธวิธีร่วมกัน ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อสหราชอาณาจักรในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
 
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ พลตรี Giles  Hilln ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างสองกองทัพจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป