เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานคณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย – เมียนมา ให้การต้อนรับ พลตรี แต๊ด โปน ผู้บัญชาการภาคทหารบกย่างกุ้ง และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย


การเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา อีกทั้งยังได้กล่าวยินดีต่อความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างสองกองทัพ ซึ่งในปีนี้กองทัพไทยและกองทัพเมียนมาได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การทำบุญทอดผ้าป่า การแลกเปลี่ยนการเยือนของกำลังพลและครอบครัว การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหาร การแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหาร และการแข่งกีฬา โดย พลตรี แต๊ด โปน ผู้บัญชาการภาคทหารบกย่างกุ้ง ได้กล่าวขอบคุณผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ให้เกียรติเชิญเยือนประเทศไทย และยืนยันที่จะดำรงความร่วมมือเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกองทัพต่อไป
การเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่คณะนายทหารระดับสูงกองทัพเมียนมา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย อันจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชาวไทย และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและปศุสัตว์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพเมียนมาอย่างยั่งยืนต่อไป