เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2561 โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบหนังสือประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการ ทั้งหมดจำนวน 842 นาย ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอก สายันต์ ประสงค์สำเร็จ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลอากาศเอก ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รองเสนาธิการทหาร

จากนั้นได้จัดให้มีงานเลี้ยงรับรองเนื่องในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย และเมื่อเวลา 0900 กองบัญชาการกองทัพไทยยังได้จัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล โดยมี พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีสวนสนามฯ โดยกองทหารเกียรติยศสามเหล่าทัพ จำนวน 5 กองพัน ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย


การจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารฯ เป็นการระลึกถึงคุณความดีของกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยทุกนาย ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ด้วยความอดทน วิริยะ อุสาหะ และเสียสละ อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองบัญชาการกองทัพไทยมีความทันสมัย และมีการพัฒนามาเป็นลำดับ สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่องเชิดชูสืบไป