เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

12 มีนาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและติดตามภารกิจการสกัดกั้นยาเสพติดของหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ

การเดินทางของผู้บัญชาการทหารสูงสุดในครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีภารกิจในการสกัดกั้นยาเสพติด ซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเท พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจในด้านการป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะด้านการสกัดกั้นยาเสพติด ทุกจุดตรวจทั้งหมดจะต้องมีความเข้มงวด เอาจริงเอาจัง ไม่ให้หลุดรอดเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยได้เป็นอันขาด รวมทั้งการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรมช้ามชาติและการลักลอบนำสินค้าผิดกฎหมายเข้ามายังราชอาณาจักรไทย โดยจะต้องมีการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่ร่วมกันทั้งทหารตำรวจ ฝ่ายปกครอง และภาคประชาชนอย่างบูรณาการ

จากนั้น ได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจจากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย และศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (ศป.บส.ชน.) ณ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และได้ลงเรือตรวจภูมิประเทศแม่น้ำโขง โดยมี ผู้แทนจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง บรรยายสรุปประกอบการตรวจภูมิประเทศ