เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 25 มีนาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย  พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ   ผู้บัญชาการทหารอากาศ  พลตำรวจเอก สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารบก  เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2564 บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งจอดลอยลำอยู่ในพื้นที่ทะเลอันดามัน บริเวณจังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ พลเรือเอก สิทธิพร  มาศเกษม  รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ให้การต้อนรับ
จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เชิญ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ฟังบรรยายสรุปการฝึกก่อนจะขึ้นชมการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้นสู่พื้น แบบ HARPOON BLOCK 1C  โดยเรือหลวงตากสิน  และการฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพอากาศ  (LINK – E) ต่อมาผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปยังดาดฟ้าบินของเรือหลวงจักรีนฤเบศร เพื่อให้โอวาทกำลังพลในส่วนต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึก ประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร   เรือหลวงตากสิน  เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงกระบี่ เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์  เรือหลวงทยานชล  เรือหลวงศรีราชา เรือ ต. 992  เรือ ต.995 และ เรือ ต.996 
การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ Harpoon Block 1C ได้กำหนดพื้นที่ยิงในทะเลอันดามันห่างจากเกาะภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกประมาณ 130 ไมล์ทะเล หรือประมาณ  240 กิโลเมตร ยิงอาวุธปล่อยต่อเป้าที่ระยะ 55 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 100 กิโลเมตร นับเป็นการยิงไกลสุดที่เคยทำการยิงมาในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้หัวระเบิดจริง ซึ่งกองทัพเรือดำเนินการเองโดยไม่พึ่งพาประเทศเจ้าของอาวุธปล่อย หรือต่างชาติแต่อย่างใด การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ Harpoon Block 1C นี้ เป็นการยิงลูกอาวุธปล่อยจากที่เคยจัดหามาเป็นระยะเวลานานพอสมควร และยัังอยู่ในอายุการใช้งาน จากการยิงในครั้งนี้อาวุธปล่อยสามารถวิ่งชนเป้าได้อย่างแม่นยำ นับเป็นความสำเร็จของกองทัพเรือไทยที่ไม่น้อยหน้าใครในภูมิภาค และเป็นสร้างความชำนาญ องค์ความรู้ทางการยุทธการให้มีความต่อเนื่องเป็นหลักประกันของชาติทางทะเลได้อย่างคุ้มค่า เพราะอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ Harpoon ถือได้ว่าเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ป้องปราม
จากนั้น คณะของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ได้ออกเดินทางจากเรือหลวงจักรีนฤเบศร โดยเฮลิคอปเตอร์ของกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จากเรือหลวงจักรีนฤเบศร ไปยังบริเวณเขาลำปี ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อชมการยิงอาวุธทางยุทธวิธี และยิงเป้าอากาศยาน ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยเป็นการจำลองภาพปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกองกำลังเฉพาะกิจทางเรือ กับหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ 3 โดยมีกำลังที่เข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย  เรือหลวงแหลมสิงห์ เรือ ต.994  เรือ ต.111  กำลังจากกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 (ปืนใหญ่รักษาฝั่งขนาด 155 มิลลิเมตร) และ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปืนต่อสู้อากาศยานขนาด 37 มิลลิเมตร  ) รวมถึงกำลังจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนอกจากนั้นยังมีการปฏิบัติร่วมกับเครื่องบินขับไล่แบบกริพเพน ของกองทัพอากาศ อีกด้วย