เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

8 เมษายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย คลิสตอฟ ซุตแตร์ (Christoph Sutter) หัวหน้าสำนักงานภูมิภาคฯ องค์การคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of Red Cross – ICRC) และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัว และหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย

การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ นาย คลิสตอฟ ซุตแตร์ ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการและยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างองค์การคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และ กองบัญชาการกองทัพไทยที่มีมาอย่างยาวนาน โดยองค์การคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ได้ให้การสนับสนุนวิทยากรให้กับการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพอย่างสม่ำเสมอตลอดมา ทั้งนี้ องค์การคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) มีภารกิจและความรับผิดชอบด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ทหารและผู้ประสบภัยสงครามโดยไม่แบ่งแยกฝ่าย ทั้งยังทำหน้าที่ส่งเสริมและรายงานการปฏิบัติของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันด้วยอาวุธให้เป็นไปตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแห่งอนุสัญญาเจนีวาและกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้ดำเนินบทบาทในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในพื้นที่ที่มีการสู้รบอีกด้วย

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ นาย คลิสตอฟ ซุตแตร์ ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างสององค์กรจะพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อไป