เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 พฤษภาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลบุษราคัม (โรงพยาบาลสนาม) โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลบุษราคัม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามฯ แห่งนี้เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและสีเหลือง ซึ่งจะสามารถช่วยลดความคับคั่งของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งจะส่งผลให้โรงพยาบาลต่าง ๆ มีพื้นที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีแดงที่มีอาการหนักเพิ่มมากขึ้น โดยโรงพยาบาลสนามบุษราคัมสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 1,092 เตียง แบ่งเป็น โซน A จำนวน 270 เตียง โซน B จำนวน 242 เตียง โซน C จำนวน 290 เตียง และโซน D จำนวน 290 เตียง ซึ่งที่ผ่านมา จิตอาสา 904 จิตอาสาประชาชน กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพได้บูรณาการความร่วมมือในการจัดกำลังพลเข้าร่วมประกอบเตียงกระดาษ การปูเตียงและจัดที่นอนให้แก่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการเปิดให้บริการแก่ประชาชน

ทั้งนี้ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กองบัญชาการกองทัพไทย มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ และจะยังคงสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน