เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 พฤษภาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบพัดลม จำนวน 100 เครื่อง จากคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา โดยมี พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ทางคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ยังได้มอบทุนทรัพย์ให้กับกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อใช้สนับสนุนการจัดกำลังพลพร้อมรถครัวสนามของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในโครงการ “Senate Food” ประกอบอาหารมื้อกลางวันแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5 วัน ๆ ละ 400 กล่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้
โดยพัดลมและทุนทรัพย์ที่ได้รับมอบในวันนี้ ทางกองบัญชาการกองทัพไทยจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามในความผิดชอบ ในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป