เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 กรกฎาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการปฏิบัติในการจัดพื้นที่บริเวณจุดตรวจให้มีความเข้มข้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

- จุดตรวจจุดสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงาน ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 4.5 ขาออก ซึ่งรับผิดชอบโดย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก ประกอบกำลังจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต รวม 12 นาย ต่อพลัด และจัดกำลัง 3 ผลัดต่อวัน  
- จุดตรวจจุดสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานบางเขน บริเวณถนนเทพรักษ์ ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ ซึ่งจัดกำลัง 1 ชุด รับผิดชอบสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพเหนือ จำนวน 4เขต และกรุงเทพตะวันออก จำนวน 2 เขต แบ่งเป็น เขตดอนเมือง จำนวน 13 แคมป์ เขตสายไหม จำนวน 17 แคมป์ เขต หลักสี่ จำนวน 13 แคมป์ เขตบางเขน จำนวน 17 แคมป์ เขตคันนายาว จำนวน 9 แคมป์ และเขต บึงกุ่ม จำนวน 9 แคมป์ โดยจะเป็นการจัดกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละเขต และหากมีความจำเป็นในการเสริมกำลังปฏิบัติหน้าที่ ทางสำนักงานเขตจะประสานชุดบูรณาการด้านความมั่นคง ในการขอใช้กำลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ ในเขตที่ได้รับมอบหมาย ต่อไป
สำหรับในด้านการปฏิบัติของจุดตรวจจุดสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานนั้นได้มีการแบ่งพื้นที่เฝ้าระวังออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ - ระดับที่ 1 พื้นที่แคมป์คนงานที่มีสภาพแออัดและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง การปฏิบัติจัด จนท.เฝ้าระวังฯ/สายตรวจเฝ้าระวัง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายและการเข้าออกของคนงานอย่างเคร่งครัด - ระดับที่ 2 พื้นที่แคมป์คนงานที่มีสภาพไม่แออัดและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ปานกลาง การปฏิบัติจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังฯ/สายตรวจเฝ้าระวัง ทุก 4 ชั่วโมง เพื่อทำการสำรวจยอดคนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง - ระดับที่ 3 พื้นที่แคมป์คนงานที่มีสภาพไม่แออัดและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ การปฏิบัติจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเฝ้าระวัง ทุก 8 ชั่วโมง ทำการสำรวจยอดคนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งติดตามและรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ในห้วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน โปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามที่ภาครัฐกำหนดโดยเคร่งครัด งดการออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) อย่างเต็มรูปแบบ ร่วมกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ มีวินัยในการปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค โดยกองทัพไทยพร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชนและจะปฏิบัติภารกิจเพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน