เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 ตุลาคม 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดชินวราราม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน 

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) การบริการทางการแพทย์ การมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ยา เวชภัณฑ์ ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน และครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง  การบรรจุและเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมบริเวณแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ รวมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ ของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป