เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 พฤศจิกายน 2565 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นางสาว Angela Jane Macdonald (แอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์) เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัว ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
การเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ นางสาว Angela Jane Macdonald ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในด้านการจัดตั้งความร่วมมือทางการฝึก การศึกษา  การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และการส่งกำลังบำรุง เพื่อประโยชน์ร่วมกันและการรักษาความมั่นคงในภูมิภาค
 
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ นางสาว Angela Jane Macdonald ซึ่งให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ และแสดงความชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง ที่ช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือหลากหลายสาขา โดยเฉพาะด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซี่งนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง จึงทำให้ทั้งสองประเทศก้าวหน้าและพัฒนาในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป