เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 พฤศจิกายน 2565 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลตรี David Neo (เดวิด เนียว) ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ ซึ่งได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

การเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ พลตรี David Neo (เดวิด เนียว) ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับกองทัพที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ 57 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-สิงคโปร์ อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านการฝึกร่วมแบบพหุภาคี ด้านไซเบอร์ การศึกษา การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และการส่งกำลังบำรุง เพื่อประโยชน์ร่วมกันและการรักษาความมั่นคงในภูมิภาค

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ พลตรี David Neo (เดวิด เนียว) ซึ่งให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ และกล่าวชื่นชมในความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและสิงคโปร์ที่มีความใกล้ชิด แน่นแฟ้น และมีการหารือความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยังได้กล่าวขอบคุณกระทรวงกลาโหม และกองทัพสิงคโปร์สำหรับความร่วมมืออันดีกับกองทัพไทย พร้อมยืนยันว่ากองทัพไทยยินดีสนับสนุนความร่วมมือกับกองทัพสิงคโปร์อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในอนาคต