เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 สิงหาคม 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 92 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีไถ่ชีวิตโค จำนวน 9 ตัว ปล่อยนก จำนวน 99 ตัว ปล่อยปลา จำนวน 9,999 ตัว และกิจกรรมบริจาคโลหิต
 
การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ 
 
กองบัญชาการกองทัพไทย ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะสืบสานพระราชปณิธานในด้านต่าง ๆ ของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป