เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร/เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศสำหรับห้องขนาดใหญ่ รุ่น M-ONE เพื่อสนับสนุนภารกิจในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากผู้แทน บริษัท เอ็มพลัส ฟิลเตรชั่น จำกัด โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องรับรอง 12 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ บริษัท เอ็มพลัส ฟิลเตรชั่น จำกัด ได้มีความประสงค์มอบเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศสำหรับห้องขนาดใหญ่ รุ่น M-ONE จำนวน 2 เครื่องเพื่อนำไปใช้ในภารกิจการควบคุมการแพร่ระบาดป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้นำไปใช้ในภารกิจในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับคุณสมบัติของเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศสำหรับห้องขนาดใหญ่ รุ่น M-ONE เป็นนวัตกรรมเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศสำหรับห้องขนาดใหญ่ สามารถลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคผ่านทางอากาศ (Airborne transmission) รวมถึงสามารถลดปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ เครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศที่ได้รับมอบในวันนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง จะได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป