เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

4 เมษายน 2564 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในงานวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนิคมบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ร่วมให้การต้อนรับ มีการจัดกิจกรรม ได้แก่

- การแสดงของนักเรียนในพื้นที่

- การประกวดวาดภาพระบายสี

- การจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากทุ่นระเบิด

- การมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด

- การให้บริการประชาชนของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

- เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 ณ เนิน 538 และเป็นประธานในพิธีทำลายทุ่นระเบิดที่ได้จากการเก็บกู้