เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 เมษายน 2564 พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมการส่งเยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38 เดินทางกลับภูมิลำเนา ณ ห้องแสงเดือน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีโดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ เป็นประธานในพิธี