เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 มิถุนายน 2562 พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย