เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 กรกฎาคม 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลตรี Yu Guangxuan รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ระหว่าง 10 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย