เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 กรกฎาคม 2562  พลเอก ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์  รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลจัตวา Ng Chad-Son เจ้ากรมข่าวทหาร กองทัพสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองไทย - สิงคโปร์ ครั้งที่ 17 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย