เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 กรกฎาคม 2562  พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธี ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย