เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

31 ตุลาคม 2565 พลเอก ธิติชัย  เทียนทอง เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ พันโท Alexander Perren ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สมาพันธรัฐสวิส/กรุงเทพฯ ถิ่นพำนัก ณ สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย 

การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิสที่มีมาอย่างยาวนานถึง 90 ปี โดยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในด้านที่เป็นประโยชน์ในหลายเรื่อง รวมทั้งการให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ร่วมกันในทุกมิติ
 
ในโอกาสนี้ เสนาธิการทหาร ได้กล่าวขอบคุณ พันโท Alexander Perren ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างสองกองทัพจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป