เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 พฤศจิกายน 2565 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก Mark Johnson ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย 

 การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ นาวาอากาศเอก Mark Johnson ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ทางทหารอันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นที่มีมาอย่างยาวนานถึง 190 ปี รวมทั้งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกา ที่ดำรงความเป็นมิตรกันมาอย่างยาวนาน โดยเห็นได้จากการเดินทางเยือนประเทศไทยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และจะดำรงความร่วมมือทางทหารระหว่างสองกองทัพอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งในด้านการฝึกร่วม โดยเฉพาะการฝึก Cobra Gold ที่เป็นการฝึกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งการฝึก Cobra Gold ในปี 2023 จะเป็นการฝึกอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ยังมีการขยายความร่วมมือในด้านไซเบอร์และอวกาศ การสนับสนุนด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การแลกเปลี่ยนการเยือน การส่งกำลังบำรุง การสนับสนุนยุทโธปกรณ์ รวมทั้งการให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ร่วมกันในทุกมิติ

ในโอกาสนี้ เสนาธิการทหาร ได้กล่าวขอบคุณ นาวาอากาศเอก Mark Johnson ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างสองกองทัพจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป