เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 พฤศจิกายน 2565 พลเรือเอก ธานี แก้วเก้า รองเสนาธิการทหาร และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 ในโอกาสนี้ รองเสนาธิการทหาร ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการฟาร์มตัวอย่างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา การผลิตกาแฟแบบครบวงจร กาแฟสีน้ำเงิน 31 และการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ พร้อมให้คำแนะนำตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป