เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 พฤศจิกายน 2565 พลอากาศเอก คงศักดิ์  จันทรโสภา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าของปวงชนชาวไทย ณ ชุมชนเสนานิคม 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ สำนักงานเขตจตุจักร การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงพาณิชย์ ชุมชนเสนานิคม 2 และภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าของปวงชนชาวไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่ภายในชุมชน การมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง การจัดชุดบริการทางการแพทย์ การจัดชุดซ่อมรถจักรยานยนต์ ชุดซ่อมมุ้งลวด เครื่องใช้ไฟฟ้า และบริการตัดผมจากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกธงฟ้าจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชน ถือเป็นการร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคี เห็นคุณค่าของจิตอาสา และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย