เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลตรี กรรณ  บุญชัย ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร เป็นประธาน ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้มีผู้ร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย กำลังพลจาก กรมยุทธการทหาร ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง สำนักงานปลัดบัญชีทหาร กรมกิจการชายแดนทหาร ศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร และสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งประชาชนทุกคนต่างหลอมรวมดวงใจร่วมตั้งจิตอธิษฐาน และสวดมนต์ บูชาธรรม ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว