เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลตรี กฤษฎา วราทร รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็นประธาน ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในการนี้มีผู้ร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย กำลังพลจาก กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กรมยุทธบริการทหาร กรมแผนที่ทหาร กรมสารบรรณทหาร สำนักงานจเรทหาร สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานพระธรรมนูญทหาร พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งประชาชนทุกคนต่างหลอมรวมดวงใจร่วมตั้งจิตอธิษฐาน และสวดมนต์ บูชาธรรม ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว