เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567" ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 กับรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2567
สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 26-30 มิถุนายน 2566 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 309 นาย กองทัพบก 353 นาย กองทัพเรือ 335 นาย และกองทัพอากาศ 467 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 1,464 นาย ปริมาณโลหิตประจำสัปดาห์ 657,500 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 42,112,232 มิลลิลิตร