เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗" ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กับรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

 
สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ ๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย ๔๙๖ นาย กองทัพบก ๖๓๐ นาย กองทัพเรือ ๒๙๐ นาย และกองทัพอากาศ ๕๒๙ นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค ๑,๙๔๕ นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ ๘๗๒,๙๕๐ มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม ๔๒,๙๘๕,๑๘๒ มิลลิลิตร
{gallery}activities/DonateBlood/2566/660708-1/{gallery}