เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567" ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 กับรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 196 นาย กองทัพบก 621 นาย กองทัพเรือ 313 นาย และกองทัพอากาศ 461 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 1,591 นาย ปริมาณโลหิตประจำสัปดาห์ 700,900 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 43,686,082 มิลลิลิตร