เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567” ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 กับรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2567

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 187 นาย กองทัพบก 608 นาย กองทัพเรือ 312 นาย และกองทัพอากาศ 647 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 1,754 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 786,700 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 44,472,782 มิลลิลิตร