เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567” ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 กับรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2567

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 24-27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 639 นาย กองทัพบก 1,874 นาย กองทัพเรือ 402 นาย และกองทัพอากาศ 492 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 3,407 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 1,507,600 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 45,980,382 มิลลิลิตร