เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567" ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 กับรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 98 นาย กองทัพบก 1,219 นาย กองทัพเรือ 145 นาย และกองทัพอากาศ 311 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 1,773 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 797,350 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 46,777,732 มิลลิลิตร