เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567" ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 กับรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 346 นาย กองทัพบก 1,233 นาย กองทัพเรือ 483 นาย และกองทัพอากาศ 609 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 2,671 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 1,141,000 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 47,918,732 มิลลิลิตร