เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567" ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 กับรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 191 นาย กองทัพบก 476 นาย กองทัพเรือ 376 นาย และกองทัพอากาศ 511นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 1,554 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 698,500 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 49,970,132 มิลลิลิตร