เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗" ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กับรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

 
สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ ๔-๘ กันยายน ๒๕๖๖ มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๕๑ นาย กองทัพบก ๒๕๕ นาย กองทัพเรือ ๓๙๖ นาย และกองทัพอากาศ ๔๗๑ นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค ๑,๒๗๓ นาย ปริมาณโลหิตประจำสัปดาห์ ๕๗๒,๘๕๐ มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม ๕๐,๕๔๒,๙๘๒ มิลลิลิตร
{galleryactivities/DonateBlood/2566/660910-1/{/gallery}