เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 " ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 กับรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2567
สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 11-15 กันยายน 2566 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จากกองบัญชาการกองทัพไทย 113 นาย กองทัพบก 436 นาย กองทัพเรือ 384 นาย และกองทัพอากาศ 526 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 1,459 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 655,750 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 51,198,732 มิลลิลิตร