เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ดาวน์โหลดไฟล์ป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Petya

     ๑. ข้อมูลทั่วไป

          ๑.๑ ชื่อมัลแวร์ : Petya

          ๑.๒ ประเภทมัลแวร์ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomeware), หนอน (Worm)

          ๑.๓ ช่องโหว่ที่ได้รับผลกระทบ : MS17_010 (EtherBlue)

          ๑.๔ ระบบปฏิบัติการที่ได้รับผลกระทบ : Microsoft Window

          ๑.๕ ผลกระทบ ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ถูกเข้ารหัส ผู้ใช้งานจะไม่สามารเปิดคอมพิวเตอร์ได้

      ๒. แนวทางการป้องกัน

          ๒.๑ ติดตั้งสคริปต์ปิดการใช้งาน SMBv1

                ๒.๑.๑ ดาวน์โหลดไฟล์จากลิงค์ต่อไปนี้

                              - สำหรับ Windows 7 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

                              - สำหรับ Windows 8 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

                              - สำหรับ Windows 8.1, 10 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

                 ๒.๑.๒ ทำการแตกไฟล์ .rar

                 ๒.๑.๓ กดดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ Batch เพื่อติดตั้งสคริปต์

                 ๒.๑.๔ คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทเครื่องโดยอัตโนมัติ

          ๒.๒ ติดตั้ง Patch จาก Microsoft เพื่อแก้ไขช่องโหว่ MS17-010 ที่ WannaCry ใช้ในการแพร่กระจายตัวเองไปยังเครื่องอื่นๆ

                 ๒.๒.๑ ดาวน์โหลดไฟล์จากลิงค์ต่อไปนี้

                            - สำหรับ Windows 7 เวอร์ชั่น 32 บิท ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

                            - สำหรับ Windows 7 เวอร์ชั่น 64 บิท ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

                            - สำหรับ Windows 8.1 เวอร์ชั่น 32 บิท ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

                            - สำหรับ Windows 8.1 เวอร์ชั่น 64 บิท ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

                            - สำหรับ Windows 10 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

                ๒.๒.๒ วิธีการติดตั้ง Patch จาก Microsoft    

                ๒.๒.๓ ดาวน์โหลดไฟล์ตามเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่

                ๒.๒.๔ ทำการแตกไฟล์ .rar

                ๒.๒.๕ ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ .msu เพื่อทำการติดตั้ง     

                ๒.๒.๖ ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

          ๒.๓ ติดตั้งสคริปต์ป้องกันการแพร่กระจาย

                ๒.๓.๑ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

                ๒.๓.๒ ทำการแตกไฟล์ .rar

                ๒.๓.๓ กดดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ Batch เพื่อติดตั้งสคริปต์

          ๒.๔ อัพเดทระบบแอนตี้ไวรัส

 

 

                                                                                               ที่มา กสค.สปก.ยก.ทหาร